Arbrå Fiskevårdsförening - En riktig fiskeupplevelse.

Gäller f.o.m. 2023-07-28

 

ALLMÄNNA REGLER
Gäller i samtliga vatten om annat ej anges.

Fiskekortet är personligt och ska medtagas vid all form av fiske.

Ungdomar upp till och med det år de fyller 16 år fiskar gratis även utan målsmans sällskap.

I samtliga vatten får fiske endast bedrivas med ”handredskap”
(Förtydligande; Det är alltså inte tillåtet att fiska med ex. nät eller ryssja inom Arbrå FVF)

Fiske med angeldon tillåtet, max 15st/person.

Fångstbegränsning i samtliga vatten på totalt 3 fiskar per dag och person, avser Öring, Röding, Regnbåge och gös.

Förbjudet att saluföra fisk fångad inom Arbrå- Undersviks fiskevårdsområde. Undantag för betesfisk.

Fiskeförbud i strömmande vatten mellan 1 september och 31 december, gäller ej i Ljusnan.

Den som fiskar inom Arbrå FVF är själv ansvarig för att ta reda på och följa gällande fiskeregler.

Ge akt på lokala bestämmelser som skyltas vid respektive vatten.
(Förtydligande; Detta kan även ske på hemsidan eller via sociala medier).

Allt fiske sker på egen risk.

Dispens från gällande fiskeregler kan sökas hos styrelsen.


PUT AND TAKE
Lillsjön och Stugsjön.

Minimimått öring 35cm och röding 25cm.

Fiske får ske med max 2 spö/person.

Fiskeutrustning får aldrig lämnas i vattnet utan uppsyn.
(Förtydligande; det är alltså INTE tillåtet att fiska medan man själv sitter i husvagnen. Det är heller INTE tillåtet att ockupera en brygga/fiskeplats när man inte fiskar)

Förbjudet att fiska från båt eller andra flytetyg.

Flytringsfiske får endast ske med flugspö.

Fiskeförbud i Stugsjön från 1/10 till vinterpremiär, samt från islossning till sommarpremiär.

Fiskeförbud i Lillsjön från 1/11 till vinterpremiär, samt från islossning till sommarpremiär.

Från Premiären och hela efterföljande vecka är fiske endast tillåtet med ”Dygnskort inkl. P&T”

 

ARBRÅSJÖARNA
Observera att det f.o.m 2019 är olika regler inom Arbrå-Undersviks FVO.
Angivna regler gäller inom Arbrå FVFs område. För övriga områden gäller andra regler

Maxmått gös 70cm (all gös över 70cm måste ovillkorligen återutsättas)

Minimimått på öring fångad i Orsjön/Kyrksjön 50 cm (all öring under 50cm måste ovillkorligen återutsättas)

Öringfiskeförbud från 16/9-24/12 i strömmandevatten (tillflöden) samt 200m ut i Ljusnan från tillflödets mynning.

Trollingfiske tillåtet med max 6 spön

 

GALVÅN
Från utloppet av Galvsjön till inloppet av åsbackadammen,
gemensam sträcka med Bollnäs FVF.

Fiske får endast ske med fluga eller spinnare.

Fiske får endast ske under perioden 1 juni – 31 augusti

Fångstbegränsning 1 fisk/dag och person.

Minimimått, öring 35cm, harr 30cm.

För fiske krävs fiskekort i Arbrå FVF eller Bollnäs FVF.

 

KRÄFTFISKE

Totalt fiskeförbud efter kräftor inom Arbrå FVF (gäller både flodkräftor och signalkräftor).


OBS!!! Med reservation för felskrivningar.